Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
צעד 1 מתוך 3

אנו מאוד מעריכים את חסותכם.

כל תרומה הולכת ישירות לתמיכה בפעילות שלנו.
0,00 €
תרומה חודשית

תורמים ונותנים חסות

שותפים אסטרטגיים – זהב, כסף ופלטינה

מאירים את מילאנו ותומכים בקהילת הסטודנטים באיטליה

בחב”ד לא גובים דמי חבר קהילה ולא דמי שירות, וזאת משום שהדלת שלנו פתוחה לכל יהודי באשר הוא. בית חב”ד מאוד תלוי בתרומות כדי לממן את התקציב השנתי שלו, לטובת מתן מגוון רחב של שירותים ותוכניות שמשאירים חותם בחייהם של הסטודנטים בקהילה היהודית שלנו. אנו מאוד מעריכים את חסותכם, כל תרומה תתקבל בברכה.

he_IL